Použití krytiny SHK

 

Používá se pro zastřešení obytných a průmyslových objektů a lze ji použít i na obklady fasád a štítů.

 

Výhody SHK krytiny

Lehká a rychlá instalace

Výběr z palety barev

Krytinu Vám dovezeme

Záruka 20 let

Máte projekt na střechu ?

Odolná proti povětrnostním vlivům

Odolává mrazu, vysokým letním teplotám, UV záření, kroupám, větru, biologické degradaci, uchycení a růstu mechů.

Potřebný přesah krytiny, je závislý na sklonu střechy a klimatické oblasti. Klimatická oblast je charakterizována nadmořskou výškou a sněhovou oblastí (viz. mapka), přesné informace udává norma sněhových oblastí ČSN PENV 1991-2- 3.

Legenda k mapě sněhových oblastí Krytina SHK lze použít ve všech sněhových oblastech I. -VIII.

Přesah krytiny: Sklon střechy: Přesah krytiny „A“: Přesah krytiny „B“:
Sněhové oblasti
I. – II.- III. – IV.
17° – 25°
25° – 29°
30° – 39°
40° – a více
70 mm
60 mm
55 mm
50 mm
25 mm
15 mm
10 mm
5 mm
Sněhové oblasti
V. – VI.
25° – 39°
40° – a více
65 mm
55 mm
20 mm
10 mm
Sněhové oblasti
VII. – VIII.
25° – 39°
40° – a více
65 mm
55 mm
20 mm
10 mm
Sněhové oblasti
I. až VIII
fasády, štíty atd. 50mm 5mm


 

Definice přesahu A a B viz:

ZÁRUKA NA KRYTINU

INSTALACÍ NAŠÍ KRYTINY

Skladba střešního pláště

Pouze doporučující informace, záleží na projektantovi, kterou skladbu střešní pláště na danou střechu vybere! Tyto skladby uvádíme jen jako příklad, v praxi jsou možná i jiná řešení, výslednou skladbu střechy navrhuje vždy projektant podle konkrétní situace. My jakožto výrobce střešní krytiny vyžadujeme pouze, aby byla naše krytina v celé ploše nesena bedněním.

Jednoplášťová střecha, při sklonu střechy 17° a více:

Tento typ střechy nemá izolaci, lze použít pouze například na střechy altánů, přístřešků atd. a to pouze v případě použití speciální gumové folie, která se položí mezi krytinu a bednění, tato folie musí mít vlastnost zatáhnout se kolem hřebíků a tím zabrání protékání vody. Tuto vlastnost splňuje např. folie Juta DTB 150, výrobce JUTA.

Dvouplášťová střecha, při sklonu střechy 25° a více

Je použita paropropustná pojistná kontaktní izolace, která leží přímo na tepelné izolaci, zabraňuje případnému nežádoucímu vnikání vody do izolace, což by vedlo k jejímu znehodnocení, současně však umožňuje bezpečné vysychání vlhkosti, která mohla v izolaci např. zkondenzovat. Mezi pojistnou hydroizolací a bedněním je větraná mezera vytvořená kontralatěmi, ta umožňuje bezpečné vysychání vody zachycené pojistnou izolací.

Tříplášťová střecha, při sklonu střechy 25° a více

Narozdíl od střechy dvouplášťové je zde horní hrana tepelné izolace položena cca o 40 mm níže než horní hrana krokví. Pod pojistnou paropropustnou izolací tak vzniká další vzduchová mezera. Při tomto řešení může být použita bezkontaktní paropropustná pojistná izolace.

Tříplášťová střecha pro sklon střechy 17° až 25°

Při sklonu střechy nižším než 25° nemůžeme zajistit bezvadnou funkci námi vyráběné krytiny, proto musí být skladba střešního pláště doplněna o hydroizolační vrstvu, např. z modifikovaných asfaltových pásů. Tato vrstva však znemožňuje přirozené vysychání vlhkosti z tepelné izolace, proto musí být nad tepelnou izolací bezpodmínečně vytvořena větraná vzduchová mezera tloušťky min. 40 mm. Aby byla hydroizolace bezpečně vodotěsná, musí být kontralatě v celé délce podloženy těsnící páskou.

PLASTOVÁ KRYTINA SHK

Naše střešní krytina je z recyklovaného granulátu, který se vyrábí vsypáním do vstřikolisu, rozpuštěním a tlakovým formováním. Materiál je velmi odolný povětrnostním vlivům, UV záření i mechanickému poškození. Krytina je nerozbitná (bez problému odolá např. silnému krupobití, padajícím větvím ze stromů, apod.), je stále pružná, pochůzná, lehká / 9,6 kg na metr/, stálobarevná, bezúdržbová – bez dalšího ošetřování a hlavně cenově dostupná. Svým vzhledem a způsobem pokládky imituje přírodní břidlici. Z hlediska materiálu jde o PVC. Krytina je vhodná pro pokrývání střech se sklonem větším než 17°.
Krytina se po položení na střechu vlivem působení tepla dotvaruje podle podkladu, dojde k mírnému prohnutí středu jednotlivých šablon.
Díky pružnosti a tvárnosti materiálu, z kterého je krytina vyrobena, je možné ji použít i u atypicky tvarovaných střech, u kterých se jinak používá celoplošné oplechování. Materiál, z kterého je krytina vyrobena dobře odolává vysokým letním teplotám, zároveň však nepřichází o svoji odolnost ani v zimě, při teplotách pod bodem mrazu.
!!! Pokládá se na plné bednění !!!

Pro technickou podporu:

+420 602 576 335

Zeptejte se

Ruprechtov 258, 683 04

+420 602 576 335

kretz@kretz.cz