Technické vlastnosti

Technické parametry

Sklon střechy: Min 17°
Barva: Černá, Zelená, Hnědá, Modrá, Červená,
Použitelnost: Veškeré celobedněné střešní konstrukce, obklady fasád a štítů
Rozměr: SHK 33: 330x330mm
Hmotnost: SHK 33: 0,712 kg
Počet ks / m2: SHK 33: 13,3-13,5
Tloušťka: 4,6 mm
Balení: SHK 33: 1.350 ks – tj. 100 m2 / paleta
SHK 330: 340 ks tj. 25 m2 / malá paleta
Palety jsou vratné
Vichrová spona měděná, pozink: Průměr kroužku: min. 20 mm
Průměr drátu: cca 2 mm
Délka spony: min 20 mm

 

Chemické vlastnosti

Chemický název: Polvinylchlorid
Hustota: 1 380 kg / m3
Molární hmotnost: 42,08 g / mol
Teplota varu: 212 °C
Specifické teplo: 0,9 kJ / (kg . K)
Záruční doba: 20 let
Životnost: Předpokládá se 50 let